LeczBól.pl
+

dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

av1

Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publikacje: 75 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, 100 wygłoszonych wykładów i prezentacji podczas konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Współautor podręcznika „Medycyna bólu” opublikowanego w 2011 r., „Kompendium leczenia bólu” rok 2012, a także polskich zaleceń „Farmakologiczne leczenie bólu neuropatycznego” w 2014 r.

Towarzystwa naukowe:
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Członek międzynarodowego zespołu ekspertów „Change Pain”
Członek Zarządu Fundacji Medycyny Bólu
Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Doświadczenie zawodowe:
1994 – uzyskanie tytułu lekarza medycyny
2000 – specjalizacja II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2009 – ukończone studia podyplomowe „Medycyna Bólu”
2012 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
Od 2001 praca w wielodyscyplinarnej poradni leczenia bólu.

Współpraca z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – prowadzenie badań eksperymentalnych. Udział w 10 badaniach klinicznych jako główny badacz i współbadacz. Prowadzenie dydaktyki przed- i podyplomowej w zakresie medycyny bólu, anestezjologii i intensywnej terapii w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Wykładowca Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM w Krakowie. Wykładowca na kursach Komitetu Europejskiej Edukacji w Anestezjologii CEEA.

Specjalne zainteresowania - ból neuropatyczny; ból funkcjonalny, badania eksperymentalne dot. mechanizmów i leczenia bólu.

Hobby – czarny kocur rasy domowej o imieniu Wunek

Wróć